15.06.2017

Uzlabojām “Sõpruse” biroju ēkas energoefektivitāti

2007. gadā uzceltās “Sõpruse” biroju ēkas īpašnieks un apsaimniekotājs E.L.L. Kinnisvara ir ieguldījis biroju ēkas energoefektivitātes uzlabošanā 200 000 eiro, ierīkojot tur arī koģenerācijas staciju. Pirmo 7 mēnešu laikā biroju ēkā esošo 28 uzņēmumu papildu izdevumi ir samazinājušies par 5%.

Periodā no 2015.gada beigām līdz 2016.gada rudenim ar mērķi uzlabot “Sõpruse” biroju ēkas energoefektivitāti,  sadarbojoties ar enerģētikas jomas partneri “AU Energiateenus” OU, īstenojām dažādus enerģijas taupības un efektīvākas izmantošanas pasākumus.  Attiecīgo darbu ietvaros 2016.gada septembrī uzstādījām biroju ēkā gāzes koģenerācijas staciju ar jaudu 55 kW. Energoefektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā ir jūtami samazinājies vispārējais elektrības patēriņš ēkā un, salīdzinot ar iepriekšējās sezonas to pašu periodu, pirmo 7 mēnešu laikā īrnieku papildu izdevumi ir samazinājušies aptuveni par 5%.

Kā biroju ēku īpašnieks un apsaimniekotājs aicinām visus uzņēmumus un to darbiniekus ar savu ikdienas rīcību un izvēlēm veicināt energotaupību. Iesakām izmantot taupīgākas elektroierīces, atstājot telpu, izslēgt aiz sevis gaismu un izvairīties no jebkādas enerģijas nelietderīgas izmantošanas.