11.10.2017

Svarbus aukštos kokybės biurų erdvės vystymo žingsnis – poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita – sulaukė teigiamo įvertinimo

Biurų komplekso „Skanste Business Centre“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita sulaukė teigiamo Valstybinio aplinkos apsaugos biuro (VAAB) vertinimo bei vietos valdžios pritarimo planuojamiems darbams – „Skanste Business Centre“ biurų komplekso statybai Skanstes g. 25 ir 27. „Skanste Business Centre“ biurų komplekso pastatas pasižymės itin dideliu energijos vartojimo efektyvumu, vadovaujantis aukštais BREEAM statybų standartais, ir pasitarnaus kaip tvarios statybos modelis.

„Esame mąstantys ir socialiai atsakingi nekilnojamojo turto vystytojai, svarstantys ilgalaikę kiekvieno projekto perspektyvą, skiriantys ypatingą dėmesį  aplinkos kokybei ne tik statybų metu ar pradėjus objekto eksploataciją, bet ir žvelgiame keletą dešimtmečių į priekį. Todėl jau dabar labai svarbu planuoti tokius dalykus kaip ateityje numatomas transporto srautas, ryšių tinklų apkrova, oro kokybės pokyčiai, poveikis supančio kraštovaizdžio įvairovei ir daug kitų aplinkosaugos bei socialinių ir ekonominių aspektų. „Skanste Office Centre“ nebus įprastas biurų pastatas, tačiau taps miesto plėtros objektu, kartu su Skanste rajone jau įdiegtais projektais bei planuojamu „New Hanza City“, bus integruotas ir įsiliejantis į bendrą ansamblį“, – pabrėžė UAB „ELL Būve“ ir UAB „Skanstes biznesa centrs“ valdybos narys Andris Stankevičs.

Valstybinio aplinkos apsaugos biuro direktorius Arnolds Lukašēvics patvirtina: „Vadovaudamasis norminiais teisės aktais, Valstybinis aplinkos apsaugos biuras įvertino galimus alternatyvius sprendimus siekiant sumažinti potencialų neigiamą statybos proceso poveikį bei galimus ateities procesus ir nusprendė, kad nėra priežasčių drausti verslo centro projektavimo, statybos ir teritorijos plėtros darbų.“ Rygos miesto taryba taip pat pritarė VAAB nuomonei dėl verslo centro projekto vystymo.

Jānis Ābeltiņš, UAB „Geo Consultants“, parengęs PAV ataskaitą projekto rangovui UAB „Skanste Business Centre“ ir UAB „ELL Būve“, pabrėžia ypatingą PAV svarbą: „Poveikio aplinkai vertinimas yra vienas svarbiausių nacionalinės aplinkos apsaugos politikos instrumentų, suteikiantis galimybę įvertinti planuojamų darbų poveikį aplinkai prieš pradedant projektą ir paruošti pasiūlymus neigiamo poveikio sušvelninimui arba prevencijai tiek statybų proceso, tiek planuojamo projekto ilgalaikės eksploatacijos metu. PAV – tai verslo sąmoningumo patvirtinimas ir tvarus požiūris ne tik į statybų procesus, bet ir atsižvelgimas į visos visuomenės vystymąsi ateityje. Nors stebimos teigiamos tendencijos, mums malonu, kad „Skanste Business Centre“ yra viena pirmųjų organizacijų rengiant PAV ataskaitą, taip pabrėždama laiku įvertinto galimo poveikio ekologijai svarbą ir, jei reikėtų, atliktų atitinkamus projekto pakeitimus.“

„Tvari statyba yra išmintingas pasirinkimas saugiam ir geresniam rytojui“, – teigia pramonės ekspertas aplinkos mokslų magistras Valdis Felsbergs. „Todėl turime kokybišką aplinką ir žmogaus sveikatai palankią gyvenamąją erdvę. Skatinamas ekologinis, ekonominis ir socialinis tvarumas – subalansuota plėtra rūpinantis ateities kartų gyvenimo kokybe, tuo pačiu metu neatsisakant įprastų šiuolaikiško gyvenimo patogumų. „Skanste Business Centre“ visiškai atitinka planuojamą prie Rygos esančio  Skanstes rajono panaudojimo viziją, o tokio objekto poveikio aplinkai vertinimas yra precedento neturintis atvejis, kurio neturėjo būti, tačiau verslininkai, klusniai vykdydami šį abejotiną reikalavimą dar kartą įrodė, kad iš esmės tai buvo aiškus prioritetas. Įmonės, pasirenkančios tvarios statybos kelią, užtikrina aukščiausius standartus statybų sektoriuje, o tai, be abejo, pagirtina“, – teigia Valdis Felsbergs.

BREEAM (angl. Building Research Establishment Environmental Assessment Method Pastatų tyrimų įstaigų aplinkosaugos vertinimo metodas) yra Jungtinėje Karalystėje sukurta ir taikoma pastatų vertinimo ir sertifikavimo sistema – tvarių pastatų standartas. BREEAM sertifikatas suteikiamas pastatams, kurie daro kiek įmanoma mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. Vertinami visi statybų proceso etapai, pradedant projekto rengimu, statybų proceso eiga ir, galiausiai, pradedant pastatą eksploatuoti. BREEAM standartų naudojimas vystant nekilnojamąjį turtą yra modernios ir atsakingos statybos kertinis akmuo.