Kapitel pälvis Kultuurisõber 2017 tunnustuse

08.03.2018

Kapitel pälvis Eesti kultuuriministrilt Kultuurisõber 2017 tunnustuse kui ettevõte, kes on panustanud 2017. aasta jooksul kultuurivaldkonna heaks. 2017. aastast alates toetab Kapitel Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuriteaduskonna linnauuringute projekti „Lõpetamata linn“, mis analüüsib Tallinna linnaehituslikke visioone ja ruumilisi tulevikustsenaariume.

„Meid on saatnud äris edu ning tänu sellele saame anda oma panuse ühiskonda. Oleme läbi aastate toetanud nii kultuuri kui liikumist ja sporti ning oleme panustanud ka heategevusse,“ ütles Kapiteli juhatuse liige ja arendusdirektor Indrek Moorats. „2017. aastast toetame Eesti Kunstiakadeemia uurimusprojekti „Lõpetamata linn“, mis analüüsib Tallinna linnaehituslikke visioone ja ruumilisi tulevikustsenaariume. Kinnisvaraettevõttena on me eesmärk luua funktsionaalseid ja inimkeskseid ärikeskkondi, mis sobituvad linnaruumi. EKAga koostöös tehtava uurimistöö kaudu saame anda oma panuse, et leida asumite tuleviku kavandamiseks parimaid praktikaid, teadmisi ja soovitusi, mida nii meie kui teised planeerijad ja arendajad saavad tulevikus arvestada.“

Aasal 2017 alustatud kolmeaastane „Lõpetamata linn“ uurimistöö ulatub läbi kuue semestri ning sellesse on kaasatud nii EKA oma õppejõud, teadurid, doktorandid kui väljastpoolt kutsutud spetsialistid, projekti koostööpartneriks on ka Tallinna linn. Uurimistöö keskendub kuuele suuremale teemale: planeerimispraktikad, linna struktuur, linna tihedus, linna piir, suur infrastruktuur linnas ning linna iseloom. Igaühega neist tegeletakse poole aasta jooksul ca viieliikmelise uurimisgrupi poolt, millele lisandub iga teema kohta üks rahvusvaheline töötuba ning paralleelselt toimuvad tööd EKA arhitektuuri ja linnaehituse ning urbanistika tudengitega. Kuuele pooleaastasele uurimistöö lõigule eelneb sarnaste näidete analüüs mujalt maailmast ja teemat avav rahvusvaheline konverents ning järgneb kokkuvõttev töö näituse ja raamatu formaadis, mis seovad kogu uurimistöö terviklikuks käsitluseks.

Lisainfo ja uurimistöö materjalid EKA kodulehel https://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/lopetamata-linn/