Kapitel investeerib Sõpruse Ärimaja ja Delta Plaza energiatõhususse üle poole miljoni euro

08.06.2018

Kapitel investeerib oma portfelli kuuluvate Sõpruse Ärimaja ja Delta Plaza energiatõhususe parandamisse üle poole miljoni euro. Muu hulgas on Sõpruse Ärimaja nüüd meile teadaolevalt esimene hoone Eestis, kus töötavad nii päikeseelektri- kui koostootmisjaam, mis varustavad hoonet elektriga läbi otseliini.

Kapitel keskendub inimestele ja ettevõtetele jätkusuutlike, funktsionaalsete ja esteetiliste keskkondade loomisele ning juhtimisele. Lähtume sellest põhimõttest nii uute arendusprojektide kui olemasolevate projektide puhul. Investeerime järjepidevalt oma portfelli kuuluvate hoonete taseme hoidmisesse ja tõstmisesse ning üürnikele parema ärikeskkonna loomisesse. Energiatõhusus on selles üks olulisemaid valdkondi.

2016. aastal paigaldas Kapitel Sõpruse Ärimajja maagaasil töötava elektri ja soojuse koostootmisjaama ning nüüd rajasime hoonesse ka päikeseelektrijaama. Antud projektide investeering ulatub 200 000 euroni.

Koostöös energiaprojektide partneri, AU Energiateenus OÜga paigaldasime Sõpruse Ärimaja katusele 218 päikesepaneeli koguvõimsusega 69,7 kW. Päikeseelektrijaama planeeritud elektritoodang on 61 MWh aastas ning jaama eluiga vähemalt 25 aastat. Päikeseelektrijaam hakkas toodangut andma 2018. aasta kevadest.

Elektri ja soojuse koostootmisjaama ning päikesejaama summaarne elektriline nominaalvõimsus on 125 kW, mis on mõeldud ärimaja oma tarbeks.

Kuna päikeseelektrijaam toodab elektrienergiat peamiselt suveperioodil ning koostootmisjaam peamiselt talveperioodil, on selline kombinatsioon ideaalne, saavutamaks maksimaalselt aastaringset lokaalset elektri tootmist.

Lisaks investeerisime Sõpruse Ärimajas paralleelselt koostootmisjaama rajamisega tehnosüsteemide energiatõhusamaks muutmisesse 57 000 eurot.

Nii Sõpruse Ärimajas kui Delta Plazas asendame 2018. aasta lõpuks üldpindade valgustid energiasäästlike LED-valgustitega, mille investeering ulatub kokku 250 000 euroni. Lisaks on kaalumisel muude lahenduste kasutuselevõtt hoonete energiatõhususe suurendamiseks.

AU Energiateenus OÜ video Sõpruse Ärimaja päikeseelektrijaamast https://www.youtube.com/watch?v=SCeu08hNDCU