Eesti Kunstiakadeemia alustab koostööd E.L.L. Kinnisvara ja Merko Ehitusega

02.02.2017

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond alustab tänu E.L.L. Kinnisvara toetusele suuremahulist linnauuringute projekti LÕPETAMATA LINN, kuhu on koostööpartnerina kaasatud ka Tallinna linn. Koostöös Merko Ehitusega avas arhitektuuriteaduskond 2016. aasta sügisel energiatõhususe professuuri. Kolme aasta jooksul panustavad E.L.L. Kinnisvara ja Merko Ehitus koostööprojektidesse kokku pool miljonit eurot. See on Eesti Kunstiakadeemia jaoks enneolematult suur eratoetus.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuriteaduskond alustab käesoleval aastal E.L.L. Kinnisvaraga sõlmitud koostöölepingu raames suuremahulist uurimisprojekti, mis keskendub Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste tulevikustsenaariumite uurimisele. Uurimistöö ulatub läbi kuue semestri ning sellesse on kaasatud nii EKA oma õppejõud, teadurid, doktorandid kui väljastpoolt kutsutud spetsialistid, projekti koostööpartneriks on ka Tallinna linn. Iga semestri töö raames valmib ühe konkreetse teemavaldkonna põhjalik analüüs, mille tulemusi tutvustatakse jooksvalt avalikkusele.

Koostöös Merko Ehitusega avas EKA 2016. aasta sügissemestril arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonnas energiatõhususe professuuri, mille raames töötab nüüd EKA arhitektuuri ja linnapaneerimise osakonnas Austria arhitekt Bernhard Sommer.

Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm sõnas, et arhitektuuriteaduskonna linnaehituse professuur on juba aastaid töötanud Eesti asustusmustrite ning kaasaegsete töötamis- ja elamisviiside kaardistamise ja tulevikku suunatud kavandamisega: “Selle töö raames on vaadatud nii spetsiifiliselt Tallinna kui ka erinevate Eesti väikelinnade ja asulate praegust olukorda regionaalses ja rahvusvahelises konkurentsis nii elamise ja töötamise seisukohalt kui nende ruumilise arengu potentsiaali osas. Need kogemused on parimaks baasiks uue, Tallinna linnaehituslikele arengutele suunatud uurimistöö alustamiseks.”

Energiatõhususe professuurist rääkides ütleb EKA arhitektuuriteaduskonna dekaan Toomas Tammis, et Merkoga koostöö võimaldab tuua parima kaasaegse energiatõhususe teadmise eesti arhitektuuriharidusse. “Eestis on seni levinud praktika, kus valmisprojekteeritud majale lisatakse energiatõhususe elemente – nt läbi paremate materjalide – ehk meie laiuskraadil niivõrd oluline teema nagu energiatõhusus on seni jäänud vaid insenertehniliseks rakenduseks. Energiatõhususe professuur võimaldab valdkonna tippteadmise tuua arhitekti töölauale, ehk juba maja projekteerimise algfaasis saavad arhitektid edaspidi arvesse võtta kõikvõimalikke parameetreid ja muutujaid, mis hoone energiatõhusust mõjutavad,” selgitas Tammis, kelle sõnul saab osa õppest olema avatud kõikidele Eesti arhitektuuritudengitele.

„Ettevõtjatena püüame anda oma panuse arhitektide koolitamisse, seekord energiatõhususe valdkonnas. See on aja nõue ja mõistlikum on täna kulutada veidi rohkem arhitektide koolitamisse kui hiljem ümbertegemiste ja suuremate küttearvete peale. Linnakeskkonnad on üha kiiremas muutumises ning soovime EKAga koostöös tehtava uurimistöö kaudu leida asumite tuleviku kavandamiseks parimaid praktikaid, teadmisi ja soovitusi, mida planeerijad ja arendajad saavad oma tööd tehes arvestada,“ ütles Merko Ehituse ja E.L.L. Kinnisvara nõukogu esimees Toomas Annus.

EKA Arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri ja linnaplaneerimise.

E.L.L. Kinnisvara on Baltimaade suurimaid kinnisvaraettevõtteid, mis arendab ja juhib kaubanduskeskusi, hotelle ning büroohooneid. Ettevõtte tänases kinnisvaraportfellis on 185 000 m² üüritavat pinda.

AS Merko Ehitus on Baltimaade ehituskontsern, kuhu kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ja Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS. Merko Ehituse aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinn börsil alates 1997. aastast. Kontsern annab tööd ligi 800 inimesele.